تازه ها

خاطرات

لزوم تقویت حوزه های علمیه اهل سنت ایران/صادقانه واصولی رفتار کنیم

photo5913458651744544858

بعضی از شیعیان تقویت حوزه‌های علمیه اهل‌سنت را در ایران یک تهدید برای مذهب شیعه به حساب می آورند؛ زیرا فکر می‌کنند افزایش تعداد مبلغان دینی اهل سنت منجر به تقویت جایگاه مذهبی آنها در برابر شیعه می‌شود. این در حالیست که قلمرو تبلیغی این روحانیون محدود به جامعه‌ی مذهبی اهل سنت است و تبلیغ دین در بعد کلی بر ... ادامه مطلب »