تازه ها

نهم ربیع جهالت ها خسارت ها

سیره اهل بیت نهی از دشنام‌گویی بوده است

2

تحریریه بیرق؛ لزوم وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام و با توجه به ضرورت‌های امروز جامعه مسلمان امری حیاتی تلقی می‌شود. در این بین برخی جریان‌ها با تمسک به برخی روایات ضعیف در مورد دشنام به مقدسات اهل سنت به اقدامات تفرقه‌افکنانه‌ای دست می‌زنند که موجب تحریک عواطف و عصبیت‌های مذهبی می‌شود. به مناسبت ۹ ربیع و ادعای برخی جریان‌ها ... ادامه مطلب »

از نقد تا تخریب!

81271444-5883022

نقد هیچ‌گاه بد نبوده و نیست، زیرا نقد کمک می‌کند که دیدگاه‌ها صاف و زلال‌شده و پخته‌تر شود. اما باید پذیرفت که بر هر سخنی که در مقام مخالفت بیان می‌شود نمی‌توان نام نقد گذاشت! با این مقدمه بگویم از حقیر تاکنون چندین عنوان کتاب منتشر شده است، البته محتوای این کتاب‌ها به موضوعات خاصی اختصاص دارد که بعضی افراد ... ادامه مطلب »